foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Trần Đỗ Trinh (Chủ biên), TS. Trần Văn Đồng

Nhà XB Y Học. Năm XB: 2011.

Mô tả: 208Tr, kích thước: 13x19cm. Số định danh: 616.6 H561D 2011. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Mục lục:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản cần nắm. Chương 2: Hướng dẫn đọc một số điện tâm đồ. Chương 3: Phân tích hình dạng các sóng. Chương 4: Tập hợp thành những hội chứng. Chương 5: Áp dụng vào chẩn đoán và theo dõi bệnh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn