foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. TS Hoàng Tử Hùng;

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2010.

Mô tả: 338Tr, kích thước: 29cm. Số định danh: 617.6 M450PH. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2

Trình bày những quy luật và hiện tượng chung về phát sinh, phát triển của mầm răng, mô răng và mô nha chu, các hiện tượng mọc răng, thay răng và nhịp độ phát triển của bộ răng. Trình bày về sự hình thành, cấu trúc và chức năng của các mô răng và nha chu: men răng, ngà răng, tủy răng, xê răng, dây chằng, xương ổ răng, nướu. Trình bày một số vấn đề cần lưu ý trong thực hành nha khoa từ những hiểu biết cơ sở về phôi và mô học răng và nha chu (Ứng dụng lâm sàng)

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn