foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Hoàng Ngọc Chương.

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam. Năm XB: 2011.

Mô tả: 175Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh: 362.106 T450C. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Trình bày đại cương về tổ chức và quản lý y tế. Quan điểm, chiến lược, hệ thống tổ chức ngành y tế Việt Nam. Nguyên lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mô hình sức khoẻ - bệnh tật ở Việt Nam. Chính sách y tế, quản lý y tế, nhân lực, quản lý và tổ chức bệnh viện, hoạt động y tế, lập kế hoạch, theo dõi - giám sát các hoạt động y tế...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn