foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Trương Tuấn Anh.

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2011.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh: 616.89 A107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Tóm tắt: Đại cương về tâm thần học, chăm sóc người bệnh rối loạn phân ly, chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt, theo dõi chăm sóc cấp cứu người bệnh tâm thần... chăm sóc người bệnh tăng áp lực nội sọ, viêm đa dây thần kinh, người bệnh động kinh...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn