foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nam Việt.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2011.

Mô tả: 142Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 616.9 PH110H. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Mục lục:

Chương 1: Tìm hiếu chung về bệnh tay chân miệng. Chương 2: Triệu Chứng biểu hiện và phương pháp chẩn đoán bệnh tay chân miệng. Chương 3: Những chỉ dẫn quan sát, điều trị và chăm sóc đối với bệnh nhân tay chân miệng. Chương 4: Dự phòng và khống chế bệnh tay chân miệng

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn