foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Phương Duy; TS. BS. Hà Mạnh Tuấn, PGS. TS. BS. Lâm Vĩnh Niên (người hướng dẫn khoa học).

Đại học Y dược TP. HCM. Năm: 2021.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 616.399/ D522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh các thông số xét nghiệm sắt huyết thanh, ferritin, transferrin, TIBC và các thông số huyết học đánh giá rối loạn chuyển hóa sắt trên bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori so với bệnh nhân không nhiễm. Xác định mối tương quan giữa các thông số đánh giá rối loạn chuyển hóa sắt trong cơ thể với tình trạng nhiễm Helicobacter pylori.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn