foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tiêu Cẩm Anh; PGS. TS. BS. Đỗ Văn Dũng, GS. TS. Lora Claywell (người hướng dẫn).

Đại học Y Dược TP. HCM. Năm: 2018.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 616.132 / A107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng tự theo dõi huyết áp tại nhà và tuân thủ điều trị thuốc cho người bệnh tăng huyết áp đang được theo dõi và điều trị tại các Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá hiệu quả giáo dục sức khỏe về tự theo dõi huyết áp tại nhà và tuân thủ điều trị thuốc cho người bệnh tăng huyết áp đang được theo dõi và điều trị tại các Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn