foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Trung; TS. BS. Vũ Trí Thanh, PGS. TS. Alison Merrill (người hướng dẫn).

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Năm: 2017.

Mô tả: 120Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh sau nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định điểm số trung bình chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của người bệnh sau nhồi máu cơ tim bằng bộ câu hỏi SF-36 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh;

- Xác định mối liên quan giữa các đặc điểm nhân khẩu học và lâm sàng với điểm số chất lượng cuộc sống ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh;

- Xác định mối liên quan giữa sự tuân thủ dùng thuốc và lối sống thuộc hành vi với điểm số chất lượng cuộc sống ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh;

- Xác định các yếu tố tiên đoán có ảnh hưởng đến CLCS về thể chất và tinh thần ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.