foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thanh Tuyền; PGS. TS. Võ Phùng Nguyên (người hướng dẫn).

Đại học Y Dược TP.HCM. Năm: 2018.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 615.1 / T527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mô tả mẫu nghiên cứu tại Khoa Nội Tổng Hợp Bệnh Viện Đa Khoa Trà Vinh năm 2017;

2. Đánh giá các chỉ số sử dụng thuốc tại Khoa Nội Tổng Hợp Bệnh Viện Đa Khoa Trà Vinh năm 2017;

3. Khảo sát chỉ định thuốc phù hợp chẩn đoán tại Khoa Nội Tổng Hợp Bệnh Viện Đa Khoa Trà Vinh năm 2017;

4. Khảo sát tương tác thuốc tại Khoa Nội Tổng Hợp Bệnh Viện Đa Khoa Trà Vinh năm 2017.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn