foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Mỹ Phượng, PGS.TS. Đinh Thanh Huề, GS. TS. Nguyễn Hải Thủy (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế. Năm: 2012.

Mô tả: 150Tr, kích thước: 30cm

Mục tiêu của luận án:

1 - Xác định tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường - đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

2 - Đánh giá kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống tiền đái tháo đường - đái tháo đường tuýp 2.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.