foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tieu Cam Anh; Assoc.Prof. Do Van Dung, Prof. PhD.RN.Lora Claywell (người hướng dẫn).

Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy. Năm: 2018.

Mô tả: 126Tr, kích thước: 30cm.

Mục tiêu nghiên cứu:

Assessment of self-monitoring of blood pressure at home and adherence todrug treatment for hypertensive patients arebeing monitored and treated atthe medical stations in the city of Tra Vinh. Evaluate the effect of health education on self monitoring of home bloodpressure and adherence to drug treatment for hypertensive patients are beingmonitored and treated atthe medical stations in the city of Tra Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.