foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Trần Hoàng Huy; TS. BS. Lê Nguyên Lâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2021.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả đặc điểm lâm sàng, Xquang tổn thương thân răng cối nhỏ được chỉ định phục hồi bằng Inlay tại bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ 2019-2021. Mô tả đặc điểm lâm sàng, Xquang tổn thương thân răng cối nhỏ được chỉ định phục hồi bằng Inlay tại bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ 2019-2021.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn