Tác giả: Nguyễn Thanh Tần; TS. Nguyễn Minh Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 77Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 629.8 T121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

• Điều khiển cân bằng hệ con nêm ngược.

• So sánh và đánh giá tính ổn định của hệ thống dựa trên nhiều phương pháp điều khiển từ cổ điển đến hiện đại.

• Làm cơ sở nghiên cứu trong hoạt động giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và ứng dụng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa.

Register to read more ...