Tác giả: Sơn Thị Đa Ni; PGS. TS. Trần Ngọc Quyển (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 583.22 / N300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học (hoạt tính chống oxi hóa, hoạt tính kháng khuẩn) của loài curcuma sp nhằm tìm ra được những hợp chất mới có thể ứng dụng trong mỹ phẩm và y sinh.