Tác giả: Nguyễn Văn Mười; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng quản lý dự án xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời gian tới.