Tác giả: Trần Lợi; TS. Đỗ Văn Xê (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2010

Mô tả: 79Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 338.17361 L462. Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...