Tác giả: Huỳnh Ngọc Bên; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.32/ B254. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thị trường bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, nghiên cứu thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Trà Vinh, thu thập và xử lý một cách có hệ thống và toàn diện về các thông tin về thị trường, xác định thực trạng thị phần bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, cụ thể theo phân chia địa lý và theo đối tượng khách hàng, phát hiện điểm mạnh và điểm yếu bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, xác định các nguyên nhân chính cản trở sự phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, giúp cho Prudential Việt Nam nắm bắt một cách đầy đủ, chính xác, để đưa ra quyết định đúng đắn trong việc phát triển thị trường Trà Vinh. Tìm giải pháp khắc phục các điểm yếu nhằm gia tăng thị phần thị trường bảo hiểm nhân thọ của Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh.