Tác giả: Lê Thị Thủy Tiên; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ số hóa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh. Từ đó đề xuất hàm ý quản trị cải thiện các nhân tố góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ số hóa của ngân hàng trong thời gian tới.