Tác giả: Lục Khả Tú; TS. Phạm Văn Beo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Để thực hiện đề tài này, người viết đã nghiên cứu trên cơ sở lý luận, các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi QHTD khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đồng thời kết hợp với thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội này trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm chỉ ra các điểm hợp lý và bất hợp lý trong việc thực hiện những quy định pháp luật hiện hành từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật hình sự cũng như tăng cường hướng dẫn áp dụng đúng pháp luật để bảo đảm cho quá trình điều tra, truy tố và xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại địa phương, bảo vệ quyền con người đồng thời nhằm nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật đối với tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi QHTD khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng và có thể áp dụng để xử lý tội này đối với các địa bàn khác trong cả nước.