Tác giả: Hồ Tấn Hiệp. PGS. TS. Nguyễn Nhựt Xuân Dung (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2014.

Mô tả: 67Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5 H513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn:

- Xác định được mức độ thích hợp khi thay thế thức ăn bổ sung protein trong khẩu phần gà Nòi lai bằng bánh dầu dừa.

- Xác định được tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất và nitơ tích lũy của gà Nòi lai trong giai đoạn sinh trưởng.

- Thành công của nghiên cứu sẽ đề xuất chuyển giao kết quả đến người chăn nuôi, góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà Nòi lai thương phẩm

Register to read more ...