Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu; TS. Lâm Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.1/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính của hai mô hình dừa và bưởi vùng nhiễm mặn trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hai mô hình. Ưu khuyết điểm của từng mô hình để đưa ra những giải pháp cải thiện, mở rộng và phát triển.