foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Cầm; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ C120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả của Dự án Vi tín dụng đến thu nhập của các hộ dân nghèo từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các hộ dân nghèo tiếp cận, sử dụng nguồn vốn Dự án thuận lợi hơn, hiệu quả hơn.

Tác giả: Tạ Quí Phiều; TS. Lâm Thái Hùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Ph309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình canh tác dừa, canh tác xoài tại huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Từ đó, tìm ra những nhân tố làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ và đưa ra một số giải pháp nhằm giúp sản xuất hiệu quả hơn và phù hợp hơn với tình hình biến đổi khí hậu của huyện hiện nay.

 

Tác giả: Sơn Thị Thanh Nga; TS. Phạm Thị Phương Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Ng100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

So sánh hiệu quả tài chính của mô hình lúa hữu cơ và mô hình lúa truyền thống trong hệ thống tôm - lúa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm phát triển mô hình lúa hữu cơ trong hệ thống tôm - lúa hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu; TS. Lâm Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.1/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả tài chính của hai mô hình dừa và bưởi vùng nhiễm mặn trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hai mô hình. Ưu khuyết điểm của từng mô hình để đưa ra những giải pháp cải thiện, mở rộng và phát triển.

 

Tác giả: Lâm Ngọc Dung; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.460959786/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của người Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện tình trạng nghèo cho người dân tại tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.