foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Lần đầu tiên đăng nhập hệ thống, thông tin các nhân của bạn vẫn chưa đầy đủ và hoàn chỉnh, do đó bạn phải cập nhật chúng. Để cập nhật, bạn thực hiện bạn thực hiện 03 bước sau:

Bước 1: Quan sát gốc trên, bên phải và click vào “ảnh đại diện” > Chọn “Hồ sơ”.

Bước 2: Click vào Sửa hồ sơ cá nhân

Bước 3: Kiểm tra và nhập đầy đủ thông tin vào form thông tin người dùng. Sau đó click Cập nhật hồ sơ.

Xem Video hướng dẫn:

 

- Hướng dẫn đăng ký vào khóa học.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn