foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: TS. Nguyễn Nam Hải.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2004. Mô tả: 316Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 005.8/ H103 . Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Nội dung quyển sách trình bày tổng quan những vấn đề an toàn đặt ra cho thương mại điện tử. Cơ sở khoa học cho an toàn thương mại điện tử nói chung và chứng thực điện tử nói riêng. Một số kĩ thuật an toàn cho thương mại điện tử

Subcategories


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn