foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đăng Dung (chủ biên), PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh, TS. Võ Trí Hảo.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, năm: 2014. Mô tả: 304 trang, 24cm. Số định danh: 351.597/ D513. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương 1. Lý luận chung về văn bản và soạn thảo văn bản. Chương 2. Phân loại văn bản. Chương 3. Khái niệm kỹ thuật soạn thảo, những yêu cầu của soạn thảo văn bản. Chương 4. Thể thức văn bản. Chương 5. Văn phong và ngữ pháp. Chương 6. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chương 7. Soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật. Chương 8. Soạn thảo văn bản hành chính. Chương 9. Phát hành, luân chuyển, lưu trữ, tiêu hủy văn bản.

Tác giả: Trần Phiêu

Nhà xuất bản: Thanh Niên. Năm XB: 2006. Mô tả: 126Tr, kích thước: 19cm.

Nội dung:

Ưu điểm của sinh hoạt nhóm chính là sự rèn luyện tốt khả năng phát biểu trước đám đông, rèn luyện cho tuổi trẻ biết sống trong tập thể, biết phát biểu chính kiến của mình và biết nghe người khác. Đó là tiền đề để phát triển những cá nhân xuất sắc, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn

 

Tác giả: TS. Nguyễn Nam Hải.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2004. Mô tả: 316Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 005.8/ H103 . Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Nội dung quyển sách trình bày tổng quan những vấn đề an toàn đặt ra cho thương mại điện tử. Cơ sở khoa học cho an toàn thương mại điện tử nói chung và chứng thực điện tử nói riêng. Một số kĩ thuật an toàn cho thương mại điện tử

Subcategories


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn