foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Vũ Hài, Hoàng Hương Châu, Nguyễn Huỳnh Liễu.

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm XB: 1996. Mô tả: 319Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Chương 1. Gia công giấy bìa. Chương 2. Kĩ thuật làm đồ chơi. Chương 3. Lắp ghép mô hình kĩ thuật. Chương 4. Phương pháp dạy học thủ công ở bậc tiểu học. Chương 4. Công việc tự phục vụ. Chương 5. Lao động vườn trường, lao động công ích và PPDH lao động ở tiểu học.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Lê Thanh Thủy.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm XB: 2013. Mô tả: 277Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Chương 1. Đặc điểm hình thành phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em. Chương 2. Vai trò của hoạt động tạo hình trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ em. Chương 3. Mục đích, nhiệm vụ và nội dung cơ bản của hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Chương 4. Các phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Chương 5. Các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Chương 6. Một số yêu cầu về lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá hoạt động tạo hình trong trường mầm non. Chương 7. Tổ chức hoạt động vẽ trong trường mầm non. Chương 8. Tổ chức hoạt động nặn. Chương 9. Tổ chức hoạt động xếp dán tranh. Chương 10. Tổ chức hoạt động chắp ghép. Chương 11. Tổ chức cho trẻ làm quen với các tác phẩm nghệ thuật tạo hình. Phụ bản: Tranh trẻ em.

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Đông (chủ biên), Nguyễn Hải Kiên, Phạm Đình Bình.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm XB: 2021. Mô tả: 156Tr, kích thước: 17x24cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Phần I. Những vấn đề chung. Phần II. Hướng dẫn dạy học môn Mĩ thuật cấp tiểu học. Phần III. Một số giáo án và đề kiểm tra, đánh giá minh họa.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Quốc Toản (chủ biên), Tuấn Nguyên Bình, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Võ Quốc Thạch.

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm XB: 2007. Mô tả: 228Tr, kích thước: 20,5x29cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Tiểu mô đun 1. Vẽ theo mẫu. Tiểu mô đun 2. Vẽ trang trí. Tiểu mô đun 3. Vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng.Tiểu mô đun 4. Thưởng thức mĩ thuật và phương pháp dạy - học mĩ thuật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn