foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Melodie Vieneau

Mô tả: 27Tr, kích thước: 19cm.

Nội dung:

1. Nhóm và xung đột. 2. Giới thiệu làm việc nhóm. 3. Hoạt động phá băng. 4. Hoạt động tiếp sức. 5. Giải quyết vấn đề. 6. Hướng dẫn tổng kết hoạt động

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lại Thế Luyện

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm XB: 2015. Mô tả: 143Tr, kích thước: 21cm. Số định danh: 650.1/ L527. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Tìm hiểu về các kỹ năng cần thiết giúp bạn làm việc trong nền kinh tế hiện nay: Kỹ năng nhận thức bản thân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tự học suốt đời, kỹ năng tư duy sáng tạo...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

 Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Hiến, TS. Lê Thu Hòa.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2017. Mô tả: 119Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.711/ H305. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày những kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ năng giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh, kỹ năng giao tiếp với trẻ dưới 18 tuổi, kỹ năng giao tiếp với người hạn chế năng lực giao tiếp, kỹ năng cung cấp thông tin và thông báo tin xấu, kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, kỹ năng giao tiếp trong nhóm chăm sóc sức khỏe, kỹ năng giao tiếp với thầy cô.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Hiến, TS. Lê Thu Hòa (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2014. Mô tả: 106Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.711/ H305. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Cung cấp một số kiến thức cơ bản dành cho sinh viên y khoa về kĩ năng giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh, kĩ năng cung cấp thông tin và thông báo tin xấu, kĩ năng giao tiếp với một số đối tượng đặc biệt, kĩ năng giao tiếp với cộng đồng, với đồng nghiệp

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Henri Bergson.

Người dịch: Cao Văn Luận.

Hiệu đính: Phạm Anh Tuấn.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm xuất bản: 2018.

Mô tả: 267Tr. Kích thước:14,5x20,5cm. Số định danh: 126/ B206. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Tính cường độ của các trạng thái tâm lý. Chương 2. Tính cách đa tạp của các trạng thái tâm thức ý niệm về dòng tồn tục. Chương 3. Tổ chức của các trạng thái ý thức: tự do.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn