foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thường, Nguyễn Thị Hoa Lư, Nguyễn Quý Mão, Trương Duy Vĩnh.

Nhà xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2006.

Mô tả: 50Tr. Khổ: 16 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm chung. Chương 2: Sơn đồ gỗ thường dùng. Chương 3: Tấm ván thiên nhiên và nhân tạo. Chương 4: Thiết kế sơn trang trí. Chương 5: Phương pháp thường sử dụng trong công nghệ sơn đồ gỗ. Chương 6: Công nghệ sơn trong suốt đồ gỗ. Chương 7: Công nghệ sơn ta. Chương 8: Công nghệ sơn màu. Chương 9: Công nghệ sơn đặc biệt.Chương 10: Máy phun sơn, máy sơn tự động sấy quang và máy sơn tĩnh điện.Chương 11: Phân tích những sự cố màng sơn và an toàn lao động.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 183Tr. Khổ: 16 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm chung. Chương 2: Sơn đồ gỗ thường dùng. Chương 3: Tấm ván thiên nhiên và nhân tạo. Chương 4: Thiết kế sơn trang trí. Chương 5: Phương pháp thường sử dụng trong công nghệ sơn đồ gỗ. Chương 6: Công nghệ sơn trong suốt đồ gỗ. Chương 7: Công nghệ sơn ta. Chương 8: Công nghệ sơn màu. Chương 9: Công nghệ sơn đặc biệt.Chương 10: Máy phun sơn, máy sơn tự động sấy quang và máy sơn tĩnh điện.Chương 11: Phân tích những sự cố màng sơn và an toàn lao động.

 

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phùng Văn Lự (chủ biên).

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm XB: 2008.

Mô tả: 119Tr. Kích thước: 14,3x20,3m.

Nội dung:

Chương 1: Những tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng. Chương 2: Vật liệu gốm xây dựng. Chương 3: Chất kết dính vô cơ. Chương 4: Bê tông xi măng và các sản phẩm bê tông xi măng. Chương 5: Vữa xây dựng. Chương 6: Chất kết dính hữu cơ và vật liệu chế tạo từ chất kết dính hữu cơ. Chương 7: Vật liệu gỗ.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Đỗ Trọng Miên, Vũ Đình Dịu.

Nhà xuất bản Xây dựng. Năm XB: 2005.

Mô tả: 119Tr. Kích thước: 19x27m.

Nội dung:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước. Chương 2: Mạng lưới cấp nước. Chương 3: Cấp nước cho công trường xây dựng. Chương 4: Hệ thống cấp nước bên trong nhà. Chương 5: Khái niệm chung về thoát nước. Chương 6: Hệ thống thoát nước trong nhà. Chương 7: Thi công đường ống.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phạm Huy Chính.

Nhà xuất bản Xây dựng. Năm XB: 2011.

Mô tả: 304Tr. Kích thước: 19x27m. Số định danh: 693/ T312T

Nội dung:

Chương 1: Thép xây dựng. Chương 2: Nguyên lý thiết kế và tính toán kết cấu thép. Chương 3: Tính toán các bộ phận của kết cấu thép về độ bền và độ ổn định. Chương 4: Liên kết hàn. Chương 5: Liên kết bulông và liên kết đinh tán. Chương 6: Dầm và kết cấu dầm. Chương 7: Dàn. Chương 8: Cột. Chương 9: Vật liệu của cầu thép. Chương 10: Những hệ thống chính của cầu thép. Chương 11: Tính toán dầm cầu bụng đặc. Chương 12: Tính toán dàn rỗng. Chương 13: Kết cấu tấm. Chương 14: Tháp và cột.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn