foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Erich Grotewold, Joseph Chappell, Elizabeth A. Kellogg.

Nhà xuất bản: Wiley-Blackwell. Năm XB: 2015. Mô tả: 239Tr, kích thước: 26cm. Số định danh: 572.82/ G881. Vị trí: Phòng Học liệu Ngoại văn.

Nội dung:

Plant Genes, Genomes and Genetics provides a comprehensive treatment of all aspects of plant gene expression. Unique in explaining the subject from a plant perspective, it highlights the importance of key processes, many first discovered in plants, that impact how plants develop and interact with the environment. This text covers topics ranging from plant genome structure and the key control points in how genes are expressed, to the mechanisms by which proteins are generated and how their activities are controlled and altered by posttranslational modifications

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hồ Huỳnh Thùy Dương.

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm xuất bản: 2003. Mô tả: 301Tr. Kích thước: 14,3x20,3cm. Số định danh: 572.8/ D561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày các khái niệm cơ bản liên quan đến cấu trúc của vật chất di truyền (DNA,RNA) và các cơ chế hoạt động của gen. Một số phương pháp cơ bản trong sinh học phân tử. Một số ứng dụng của sinh học phân tử trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Tác giả: PGS. TS. Cao Minh Nga (chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Y Dược TP. HCM. Năm xuất bản: 2017. Mô tả: 96Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 616.9/ Ng100. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Bài 1: Phương pháp phân lập vi khuẩn;  Phương pháp nhuộm Gram. Bài 2: Phương pháp nhuộm kháng acid; Kháng sinh đồ. Bài 3: Cầu khuẩn gây bệnh; Phương pháp nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí. Bài 4: Họ vi khuẩn đường ruột. Bài 5: Phản ứng RPR; Xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm gan B. Phụ lục: 1 - Sơ đồ tóm tắt qui trình định danh vi khuẩn gây bệnh. 2 - Phương pháp vô khuẩn. 3 - Cách lấy và chuyển bệnh phẩm. 4 - Cách sử dụng kính hiển vi để khảo sát vi khuẩn. 5 - Kỹ thuật cấy vi khuẩn.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Người dịch: Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương, Lê Thị Nguyệt Minh,....

Nhà xuất bản Trẻ. Năm xuất bản: 2019. Mô tả: 422Tr. Kích thước: 15,5x23cm. Số định danh: 571.6/ L823/T.5. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày kiến thức cơ bản về sự sinh trưởng và phát triển của tế bào như: Hợp nhất tế bào thành mô; tế bào gốc, bất đối xứng tế bào và sự chết của tế bào; tế bào thần kinh; miễn dịch học và ung thư

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Người dịch: Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương, Lê Thị Nguyệt Minh,....

Nhà xuất bản Trẻ. Năm xuất bản: 2019. Mô tả: 462Tr. Kích thước: 15,5x23cm. Số định danh: 571.6/ L823/T.2. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Các kiến thức cơ bản về di truyền học và sinh học phân tử: các cơ chế di truyền phân tử cơ bản, kỹ thuật di truyền phân tử, gene, hệ gene và nhiễm sắc thể, điều khiển biểu hiện gene ở mức phiên mã, điều hoà gene hậu phiên mã

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn