foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Hoàng Hải, TS. Dư Ngọc Thành.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2008. Mô tả: 140Tr. Kích thước: 19x27cm

Nội dung:

Chương 1. Mở đầu. Chương 2. Các nhóm sinh vật. Chương 3. Sinh lý học vi sinh vật. Chương 4. Di truyền và biến dị ở vi sinh vật. Chương 5. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật và sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên. Chương 6. Vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn