foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Lê Minh Tâm (chủ biên).

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân, năm: 2021. Mô tả: 539 trang, 22cm. Số định danh: 320.10711/ T120. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Nghiên cứu về nhà nước và pháp luật Việt Nam từ thời kỳ Hùng Vương với sự ra đời của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc đến nhà nước và pháp luật nước ta trong giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc; nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới thời phong kiến từ thời nhà Ngô cho đến thời nhà Nguyễn; nhà nước và pháp luật thời kỳ Pháp thuộc ở nước ta

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật, năm: 2021. Mô tả: 551 trang, 14,5x20,5 cm. Số định danh: 324.2597075 / Ph506. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới. Những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Trẻ, năm: 2002. Mô tả: 137 trang, 14x20cm.

Nội dung:

Quyển sách tập hợp những câu hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể và chính xác trong mỗi sự kiện, là tài liệu tra cứu nhanh về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Tôn Đức Thắng, về lược sử phong trào công nhân Việt Nam và những nét chính trong phong trào thanh niên công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Phan Trọng Hòa (chủ biên), TS. Lê Quốc Hùng.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm xuất bản: 2016.

Mô tả: 482Tr, 14,5x20,5cm. Số định danh: 320.10711/ H401. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1. Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật. Phần 2. Nhà nước và pháp luật chiếm hửu nô lệ. Phần 3. Nhà nước và pháp luật phong kiến. Phần 4. Nhà nước và pháp luật tư sản trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. Phần 5. Nhà nước và pháp luật tư bản thời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn và chủ nghĩa tư bản hiện đại. Phần 6. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Xuân Hồng, Lê Thị Kim Thoa.

NXB: Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Năm: 2007.

Mô tả: 278Tr, kích thước: 21cm. Số định danh: 551.4/ H455. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về đìa hình đới bờ. Chương 2: Khái niệm về thủy - động lực đới bờ. Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Các yếu tố thành tạo và ảnh hưởng đến quá trình địa mạo bờ biển Việt Nam. Chương 5: Một số đặc điểm các yếu tố nội sinh ở đới bờ biển Việt Nam. Chương 6: Đặc điểm các yếu tố ngoại sinh vùng biển ven bờ Việt Nam. Chương 7: Hình thái địa hình bờ biển Việt Nam. Chương 8: Bờ biển sinh vật và nhân sinh. Chương 9: Các hệ địa mạo đường bờ biển Việt Nam. Chương 10: Hiện trạng xói lở và bồi tụ - Sự biến động đường bờ biển Việt Nam. Chương 11: Các kiểu bờ biển và  phân vùng bờ biển Việt Nam. Chương 12: Hình thái bờ biển nâng lên và nhấn chìm do hoạt động tân kiến tạo và dao động mực nước chân tĩnh đại dương. Chương 13: Lịch sử phát triển địa mạo bờ biển Việt Nam. Chương 14: Địa mạo bờ biển và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Chương 15: Khai thác tổng hợp tài nguyên ven biển hợp lý, bảo vệ môi trường địa mạo bờ biển phát triển bền vững.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn