foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Vang (chủ biên).

NXB: Nông nghiệp. Năm: 2005.

Mô tả: 168Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của địa lý kinh tế. Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ. Chương 3: Tài nguyên thiên nhiên.Chương 4: Tài nguyên nhân văn. Chương 5: Tổ chức lãnh thổ ngành sản xuất công nghiệp. Chương 6: Tổ chức lãnh thổ ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp.Chương 7: Tổ chức lãnh thổ dịch vụ Việt Nam. Chương 8: Tổ chức lãnh thổ các vùng kinh tế ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn