foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Tiến Thọ, GVC. Nguyễn Thị Xuân Bảy, ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2009. Mô tả: 180Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh: 621.8/ Th400. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-42697.html

Nội dung:

Chương 1. Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong đo lường. Chương 2. Phương pháp đo các thông số hình học và các chỉ tiêu chất lượng của chi tiết cơ khí. Chương 3. Lý thuyết sai số - Phương pháp xử lý kết quả đo thực nghiệm. Chương 4. Chọn phương án đo.

 

Tác giả: PGS. TS. Ninh Đức Tốn, TS. Nguyễn Trọng Hùng, ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2009. Mô tả: 151Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 621.80287. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Tài liệu trình bày những kiến thức cơ bản và bài tập về kĩ thuật đo lường trong cơ khí như: Tính toán và lắp ghép bề mặt trơn, kiểu lắp cho mốt ghép ren, xác định độ chính xác cho truyền động bánh răng và kiểm tra chất lượng hình học của chi tiết máy

 

Tác giả: Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2012. Mô tả: 276Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh: 621.8028/ S105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Tài liệu trình bàu cấu trúc và liên kết nguyên tử, các khuyết tật trong vật liệu tinh thể, cấu trúc pha và giản đồ trạng thái, các tính chất vật lý, cơ học của vật liệu,...

 

Tác giả: Phan Minh Thanh, Hồ Viết Bình.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2013. Mô tả: 265Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 621.8071. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giáo trình giới thiệu những nguyên lý cơ bản của quá trình cắt kim loại, những hiện tượng cơ lý hoá xảy ra trong khi cắt, những đặc trưng và vai trò của hệ thống công nghệ, các phương pháp gia công cắt gọt, vấn đề sai số gia công và biện pháp khắc phục, cách tính sai số khi gia công đặc biệt là sai số chuẩn và tính chuỗi kích thước công nghệ khi gá đặt

 

Tác giả: Hồ Viết Bình, Phan Minh Thanh.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2013. Mô tả: 287Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 621.8/ B312. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giáo trình gồm các phần chính: Thiết kế đồ gá, Thiết kế quá trình công nghệ, Công nghệ gia công các chi tiết điển hình, Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn