foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2017. Mô tả: 194Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 615.10711/ T450/T1. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu đối tượng và vị trí của môn học. Sự hấp thu, phân bố, chuyển hoá, thải trừ và dược động học cơ bản. Tác dụng của thuốc. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Biên soạn: Klaus Krickeberg, Phan Vũ Diễm Hằng, Nguyễn Văn Sơn.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2014. Mô tả: 259Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 614.4 K92. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Tài liệu cung cấp cho người đọc một bức tranh rõ ràng về những ý tưởng cơ bản làm nền tảng cho lĩnh vực dịch tễ học, và nhận thức được vai trò của chúng trong bất kỳ tình huống nào trong thực tế. Chỉ khi hiểu rõ những ý tưởng này mới có thể đưa ra được những câu hỏi đúng trong các tình huống thực và lựa chọn được những phương pháp đúng để giải quyết các vấn đề thực tế. Từ đầu đến cuối chúng tôi nhấn mạnh vị trí của dịch tễ học là trung tâm của Y tế công cộng, trước hết là Dự phòng. Cuốn sách này cũng sẽ chuẩn bị cho người đọc sử dụng các phần mềm thống kê một cách sáng suốt. Vì các cơ sở khác nhau đang sử dụng nhiều phần mềm khác nhau, chúng tôi không khuyến cáo và cũng không sử dụng một phần mềm cụ thể nào...

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. BSCK2. Hà Thị Anh.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2009. Mô tả: 275Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 616.1/ H525H. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương 1. Huyết học cơ sở. Chương 2. Huyết học tế bào. Chương 3. Đông - cầm máu. Chương 4. Truyền máu. Chương 5. Đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TSKH. Đỗ Trung Phấn (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2014. Mô tả: 415Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 616.15/ Ph121. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu những kiến thức hiện đại về cơ chế phát sinh bệnh dị ứng, phương pháp chuẩn đoán và điều trị đặc hiệu, bệnh dị ứng thường gặp và cách xử lý

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. BS. Lê Xuân Trường (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2017. Mô tả: 99Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 612.015/ Tr561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày các kiến thức cơ bản về hoá học glucid, lipid, protid, porthyrin, hemoglobin, acid nucleic, vitamin, enzym, hormon và quá trình chuyển hoá các chất, chuyển hoá năng lượng... trong cơ thể người


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn