foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Eleanor Lawrence.

Nhà xuất bản: Pearson Education. Năm XB: 2016. Mô tả: 670Tr, kích thước: 22cm. Số định danh: 570.3/ H496. Vị trí: Phòng Học liệu Ngoại văn.

Nội dung:

The thirteenth edition of this dictionary has been updated in response to changes in the core life-sciences fields, and now includes new terms from bioinformatics, genomics, and proteomics. It has over 22,000 entries; clear definitions and additional explanations; covers a wide range of topics; includes new terms and simplified, up-to-date classification tables for the kingdoms of living organisms

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Trọng Đàn.

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. Năm XB: 2008. Mô tả: 423Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 808.6/ Đ105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Hướng dẫn cách viết thư trao đổi trong kinh doanh, thương mại bằng tiếng Anh

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Edward Robinson.

Người dịch: Nguyễn Thành Yến.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM. Năm: 2008. Mô tả: 104Tr. Kích thước: 12x18cm. Số định danh: 428.83/ Y603. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Hướng dẫn thực hành nói tiếng Anh theo các mẩu hội thoại giao tiếp cho ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Biên dịch: Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thành Thư, Phạm Tấn Quyền.

Nhà xuất bản TP. HCM. Năm: 2008.

Mô tả: 245Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Bài 1. Đăng ký điều trị. Bài 2. Nạn nhân tai nạn giao thông. Bài 3. Ở Khoa niệu - phòng khám niệu khoa. Bài 4. Phòng cấp cứu. Bài 5. Vấn đề về da. Bài 6. Đi khám nha. Bài 7. Đứa trẻ bệnh. Bài 8. Bệnh nhân bị tiểu đường. Bài 9. Rối loạn bao tử. Bài 10. Ở phòng khám bác sĩ thần kinh. Bài 11. Ở phòng khám mắt. Bài 12. Đi khám bác sĩ Trung Quốc trị xương. Bài 13. Khoa ngoại. Bài 14. Bệnh phụ khoa. Bài 15. Phòng khám kế hoạch hóa gia đình. Bài 16. Ở nhà thuốc bệnh viện. Bài 17. Lấy mẫu xét nghiệm. Bài 18. Ở khoa X quang. Bài 19. Chích thuốc. Bài 20. Ở quầy thu ngân.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hứa Thị Mai Hoa.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm xuất bản: 2007.

Mô tả: 142Tr. Khổ: 17 x 24m.

Nội dung:

Unit 1: electric tools. Unit 2: describing shapes. Unit 3: measuring instruments. Unit 4: electric materials. Unit 5: electric materials. Unit 6: circuit elements. Unit 7: the dc motor. Unit 8: testing the electric motor. Unit 9: transformers. Unit 10: intallation of lighting systems. Unit 11: the distribution of power. Unit 12: effect of electric current. Unit 13: general instruction. Unit 14: application of plc a washing machine. Unit 15: washing machine cotrol. Unit 16: electrical labor saffty.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn