foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thái Hằng, PGS. TS. Lê Viết Hùng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 335Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 344.59704/ H116. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giới thiệu hệ thống các văn bản pháp lý có liên quan đến hành nghề dược ở Việt Nam; luật bảo vệ sức khoẻ của nhân dân; luật dược; luật khám chữa bệnh và các văn bản pháp quy quy định đăng ký thuốc, quản lý thuốc gây nghiện, quản lý thuốc hướng tâm thần, quy định kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, quy định ghi nhãn thuốc, quy định về thông tin, quảng cáo thuốc...

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Trịnh Đình Hài (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2015. Mô tả: 870Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 617.6/ H103. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày những quy trình kỹ thuật cơ bản trong khám bệnh và chữa bệnh chuyên ngành răng - hàm - mặt: Phẫu thuật dịch chuyển dây thần kinh răng dưới để cấy ghép implant; phẫu thuật ghép xương tự thân; phẫu thuật ghép xương hỗn hợp; phẫu thuật ghép xương nhân tạo; phẫu thuật tái tạo xương ổ răng; phẫu thuật tái tạo xương sống hàm...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Đăng Dung.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm: 2014. Mô tả: 299Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học và nhận thức về tham nhũng. Các vấn đề về pháp luật và kinh nghiệm quốc tế về phòng chống tham nhũng. Vấn đề phòng chống tham nhũng trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng. Hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng chống tham nhũng. Vấn đề phòng ngừa, phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản tham nhũng. Hợp tác quốc tế trong phòng chống tham nhũng

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Bùi Thành Nam.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm: 2016. Mô tả: 342Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 382.95/ N104. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của các Hiệp định thương mại tự do. Phân tích bối cảnh khu vực, đặc điểm chính, các Hiệp định thương mại tự do của Mỹ, Hiệp định thương mại tự do khu vực Đông Á và Mỹ La tinh cùng những tác động, xu hướng phát triển của các Hiệp định Thương mại tự do ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Biên tập: Phòng Phát hành sách (Trực thuộc Thư viện Xuất nhập khẩu).

Thư viện Xuất nhập khẩu. Năm: 2018. Mô tả: 214Tr.

Nội dung:

Tổng hợp 30 cuộc giao dịch Email thực tế. Ghi chú sẵn thuật ngữ và từ mới. Đầy đủ các nghiệp vụ: hỏi hàng, báo giá, đàm phán giá, đặt hàng, ký kết hợp đồng, giảm giá, tăng giá, giao hàng chậm, giục thanh toán, sửa C/O, gửi chứng từ, khiếu nại thiếu hàng....

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn