foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Lê Minh Toàn.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật, năm: 2023. Mô tả: 499 trang, 21cm. Số định danh: 340.0711/ T406. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Giới thiệu một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật Hành chính, Luật Hình sự, tố tụng hình sự, Luật Dân sự và Tố tụng dân sự, Luật Lao động và Bảo hiểm xã hội, pháp luật kinh doanh...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Thái Thị Tuyết Dung (chủ biên).

Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm: 2017. Mô tả: 429 trang, 21cm. Số định danh: 351.597/ D513. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Nội dung giáo trình gồm 9 chương và một phụ lục trình bày các vấn đề chung về soạn thảo văn bản pháp luật, hệ thống văn bản pháp luật, nội dung, phạm vi, thẩm quyền ban hành, hình thức, ngôn ngữ, quy trình ban hành văn bản, kiểm tra và xử lý văn bản. Phần kỹ năng soạn thảo một số loại văn bản cụ thể là nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản để soạn thảo các văn bản pháp luật và văn bản hành chính.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Trần Minh Hương (chủ biên).

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân, năm: 2021. Mô tả: 607 trang, 22cm. Số định danh: 342.597060711/ H561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Giới thiệu về Luật Hành chính và quản lí nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; hình thức và phương pháp quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; quyết định hành chính...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Hợp Toàn.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân, năm: 2012. Mô tả: 439 trang, 24cm. Số định danh: 346.59707/ T406. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lí nhà nước về kinh tế, hoạt động kinh doanh, thương mại, chú trọng đề cập những quy định của pháp luật và áp dụng luật kinh tế vào quản lí kinh tế và quản trị doanh nghiệp

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thái Hằng, PGS. TS. Lê Viết Hùng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 335Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 344.59704/ H116. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giới thiệu hệ thống các văn bản pháp lý có liên quan đến hành nghề dược ở Việt Nam; luật bảo vệ sức khoẻ của nhân dân; luật dược; luật khám chữa bệnh và các văn bản pháp quy quy định đăng ký thuốc, quản lý thuốc gây nghiện, quản lý thuốc hướng tâm thần, quy định kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, quy định ghi nhãn thuốc, quy định về thông tin, quảng cáo thuốc...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn