foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Phụng.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Năm XB: 2018. Mô tả: 128Tr. Kích thước: 16 x 24cm. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò, mục đích và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật. Chương 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật. Chương 3. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Chương 4. Quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn. Chương 5. Công tác hòa giải ở cơ sở.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan, TS. Lưu Văn Tuấn.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm xuất bản: 2017.

Mô tả: 551Tr, 14,5x20,5cm. Số định danh: 320.1/ Đ406. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật. Chương 2. Định nghĩa, đặc điểm, nguồn gốc của nhà nước và pháp luật. Chương 3. Bản chất, chức năng, hình thức và các mối quan hệ của nhà nước. Chương 4. Bản chất, chức năng, kiểu, hình thức và các mối quan hệ của pháp luật. Chương 5. Nhà nước và pháp luật chủ nô. Chương 6. Nhà nước và pháp luật phong kiến. Chương 7. Nhà nước và pháp luật tư sản. Chương 8. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 10. Nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 11. Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Chương 12. Pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 13. Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 14. Quy phạm pháp luật. Chương 15. Xây dựng pháp luật và hệ thống pháp luật. Chương 16. Quan hệ pháp luật. Chương 17. Thực hiện và áp dụng pháp luật. Chương 18. Hành vi pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 19. Ý thức pháp luật. Chương 20. Pháp chế. Chương 21. Điều chỉnh pháp luật.

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Động (chủ biên).

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật. Năm xuất bản: 2017.

Mô tả: 518Tr, 16x24cm. Số định danh: 320.10711/ Đ455. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Bài nhập môn. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Môn khoa học pháp lý và môn học pháp lý.

PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC

Chương 1. Nguồn gốc, đặc trưng và bản chất của nhà nước. Chương 2. Chức năng, bộ máy, hình thức và kiểu nhà nước. Chương 3. Nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến. Chương 4. Sự ra đời, quá trình phát triển, bản chất, chức năng và bộ máy của nhà nước tư sản. Chương 5. Hình thức nhà nước tu sản và nhà nước pháp quyền. Chương 6. Nhà nước tư sản đương đại. Chương 7. Sự ra đời, bản chất và chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 8. Bộ máy và hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chương 9. Nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Chương 10. Quan hệ giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa với cá nhân. Chương 11. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chương 12. Bản chất, đặc điểm và chức năng của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 13. Bộ máy và hình thức nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 14. Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

PHẦN II. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT

Chương 15. Nguốn gốc, đặc trưng và bản chất của pháp luật. Chương 16. Chức năng, hình thức, nguồn và kiểu pháp luật. Chương 17. Pháp luật chủ nô và pháp luật phong kiến. Chương 18. Pháp luật tư sản. Chương 19. Bản chất, đặc điểm, nguyên tắc, hình thức và vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương 20. Quy pháp pháp luật. Chương 21. Hệ thống pháp luật. Chương 22. Quan hệ pháp luật. Chương 23. Thực hiện pháp luật. Chương 24. Ý thức pháp luật. Chương 25. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 26. Pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự pháp luật. Chương 27. Văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Chương 28. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong điều kiện đổi mới, phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên).

Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam. Năm xuất bản: 2018.

Mô tả: 757Tr, 16 x 24cm. Số định danh: 342.597/ H466. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1. Những vần đề chung về Luật Hành chính Việt Nam. Phần 2. Các chủ thể của Luật Hành chính Việt Nam. Phần 3. Hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Phần 4. Cưỡng chế hành chính. Phần 5. Kiểm soát đối với hoạt động quản lý nhà nước.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Phạm Hồng Thái (chủ biên), TS. Bùi Ngọc Sơn.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2014.

Mô tả: 302Tr, 16 x 24cm. Số định danh: 342.597068/ Th103. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Những triết lý căn bản về pháp luật. Chương 2. Những triết lý căn bản về đạo đức và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Chương 3. Pháp luật về công vụ. Chương 4. Đạo đức cán bộ, công chức và đạo đức công vụ. Chương 5. Sự điều chỉnh của pháp luật về đạo đức công vụ. Kết luận.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.