foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Cotton David.

Nhà xuất bản Thời đại. Năm: 2013. Mô tả: 96Tr. Kích thước: 19x25cm. Số định danh: 428.24/ C435. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Gồm các bài thực hành luyện tập tiếng Anh trình độ trung cấp theo các chủ đề: văn hoá, thương mại, việc làm, du lịch...

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Trần Văn Hòe.

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm: 2015. Mô tả: 447Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Trình bày các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử như cơ sở kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, cơ sở mạng, an ninh thương mại điện tử; thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và khách hàng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp... Ngoài ra giáo trình còn được bổ sung những thông tin mới về các văn bản pháp lý liên quan đến giao dịch thương mại điện tử, các hệ thống mới về cấp phép điện tử, chứng nhận xuất xứ điện tử...

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Huỳnh Quang Linh (chủ biên), ThS. Trần Công Thành, ThS. Nguyễn Thị Diễm Trinh.

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Năm: 2017. Mô tả: 233Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về thuế. Chương 2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Chương 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Chương 4. Thuế giá trị gia tăng. Chương 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp. Chương 6. Thuế thu nhập cá nhân. Chương 7. Một số loại thuế khác.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thảo (chủ biên), TS. Hoàng Xuân Quế, TS. Đặng Ngọc Đức.

Nhà xuất bản Tài chính. Năm XB: 2009. Mô tả: 347Tr. Kích thước: 29cm. Số định danh: 336.76/ Th108. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Khái niệm, cách biểu hiện và các loại tỷ giá; Đặc điểm, thành phần tham gia của thị trường hối đoái. Hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường hối đoái; Thanh toán quốc tế; Rủi ro và ngăn ngừa rủi ro trong buôn bán quốc tế; Điều kiện đr thanh toán; Các phương tiện và phương thức thanh tpán quốc tế

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Bùi Hữu Phước, PGS. TS. Lê Thị Lanh, TS. Phan Thị Nhi Hiếu.

Nhà xuất bản Tài chính. Năm XB: 2020. Mô tả: 478Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: 338.6041/ Ph557. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giới thiệu tổng quan về tổ chức tài chính doanh nghiệp, thời giá tiền tệ, định giá chứng khoán, giá sử dụng vốn, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu và thuế doanh nghiệp phải nộp

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn