foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS.TS. Đinh Thị Ngọ.

Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2008. Mô tả: 267Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Dầu thô

Chương 1: Nguồn gốc dầu mỏ và khí. Chương 2: Thành phần hóa học và phân loại dầu mỏ. Chương 3: Ứng dụng của các phân đoạn dầu mỏ. Chương 4: Các đặc trưng hóa lý và sự đánh giá chất lượng dầu mỏ.

Phần thứ hai: Các quá trình chế biến dầu thô.

Chương 5: Quá trình Cracking. Chương 6: Quá trình Reforming. Chương 7: Quá trình Izome hóa. Chương 8: Quá trình Polyme hóa. Chương 9: Quá trình Alkyl hóa. Chương 10: Quá trình thơm hóa các Alcan và Olefin nhẹ. Chương 11: Quá trình pha trộn tạo sản phẩm. Chương 12: Quá trình Hydro hóa, Dehydro hóa. Chương 13: Làm sạch các sản phẩm dầu mỏ. Chương 14: Zeolit và vai trò xúc tác của nó trong lọc - hóa dầu. Chương 15: Sơ lược về dầu mỏ và khí của Việt Nam.

 

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TSKH. Phan Đình Châu.

Nhà XB: Bách khoa - Hà Nội. Năm XB: 2012. Mô tả: 211Tr, kích thước: 19 x 27cm.

Nội dung:

Chương 1: Clometyl hóa các hợp chất thơm. Chương 2: phản ứng mannich. Chương 3: Xyanetyl hóa. Chương 4: Phản ứng michel. Chương 5: C-alkyl hóa hợp chất thơm. Chương 6: C-axyl hóa hợp chất thơm. Chương 7: Tổng hợp diels-alder. Chương 8: Phản ứng aldol và các loại tương tự. Chương 9: Ngưng tụ este. Chương 10: Tổng hợp xeton từ các dẫn xuất của axit cacboxylic với các hợp chất alkyl kim loại. Chương 11: Decacboxyl hóa. Chương 12: Phản ứng chuyển vị. Chương 13: Phản ứng khử clemmensen. Chương 14: Phản ứng khử meerwein-ponndorf-verley. Chương 15: Phản ứng oxy hóa oppenauer. Chương 16: Khử hóa bằng phức hydrua kim loại. Chương 17: Tổng hợp peptit. Chương 18: Tách các đồng phân quang học. Chương 19: Raxemic hóa. Chương 20: Các phương pháp tổng hợp các hợp chất chứa khung isoquinolin và quinolin.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Mai Hữu Khiêm, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Mai Phương, Hoàng Khoa Anh Tuấn.

Nhà XB: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2011. Mô tả: 210Tr, kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần I: Nhiệt động hóa học. Phần II: Cân bằng pha. Phần III: Các hiện tượng bề mặt và hấp thụ. Phần IV: Động hóa học và xúc tác. Phần V: Điện hóa học. Phần VI: Các hệ phân tán cao (hóa keo).

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phan Thanh Bình.

Nhà XB: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2012. Mô tả: 184Tr, kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Hệ thống tài nguyên nước. Chương 2: Quy hoạch tài nguyên nước. Chương 3: Phân tích kinh tế và tài chính. Chương 4: Số liệu và mô hình mô phỏng hệ thống. Chương 5: Phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong phân tích hệ thống tài nguyên nước. Chương 6: Tính toán điều tiết dòng chạy hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp. Chương 7: Áp dụng kỹ thuật phân tích hệ thống trong quy hoạch và phân tích hệ thống tài nguyên nước. Chương 8: Các vấn đề quan tâm về môi trường, tổ chức và xã hội. Chương 9: Lý thuyết quyết định.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Diệu Vân.

Nhà XB: Bách Khoa - Hà Nội. Năm XB: 2011.

Mô tả: 263Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 661/V121. Vị trí: Kho Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương mở đầu: Giới thiệu môn học. Chương 1: Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghiệp hóa học. Chương 2: Các quy luật cơ bản của công nghệ hóa học. Chương 3: Kỹ thuật sản xuất Axit Sunfuric H2SO4. Chương 4: Kỹ thuật sản xuất NH3. Chương 5: Kỹ thuật sản xuất Axit HNO3. Chương 6: Kỹ thuật sản xuất muối khoáng và phân hóa học. Chương 7: Sản xuất điện hóa. Chương 8: Kỹ thuật sản xuất Silicat. Chương 9: Kỹ thuật chế biến hóa học nhiên liệu.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.