foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Phương Nga (chủ biên), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2019. Mô tả: 223Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung của phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học. Phần thứ hai: Phương pháp dạy học các phân môn tiếng Việt ở tiểu học.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Lê A, TS. Phan Phương Dung, TS. Đặng Kim Nga.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2012. Mô tả: 223Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Phần I: Ngữ pháp tiếng Việt.

Chương 1. Một số vấn đề đại cương về ngữ pháp. Chương 2. Từ loại tiếng Việt. Chương 3. Cụm từ tiếng Việt. Chương 4. Câu tiếng Việt. Chương 5. Ngữ pháp văn bản

Phần II: Phong cách học

Chương 6. Phong cách chức năng ngôn ngữ. Chương 7. Các phương tiện tu từ và biện pháp tu từ.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Vũ Thị Sao Chi.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2016.

Mô tả: 531Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 351.597/ Ch300. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ trong lĩnh vực hành chính. Chương 2: Quy định của nhà nước và những yêu cầu chung về sử dụng ngôn ngữ hành chính. Chương 3: Thể thức văn bản hành chính. Chương 4: Chính tả trong văn bản hành chính. Chương 5: Từ ngữ trong văn bản hành chính. Chương 6: Câu trong văn bản hành chính. Chương 7: Bố cục nội dung văn bản hành chính. Chương 8: Mẫu hóa văn bản hành chính. Chương 9: Vấn đề chuẩn hóa tiếng Việt hành chính trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Anh Quế.

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm XB: 1988.

Mô tả: 255Tr. Kích thước: 13 x 19cm.

Nội dung:

Chương 1: Nguyên tắc cơ sở của việc phân định và phân loại hư từ trong tiếng Việt. Chương 2: Ý nghĩa và chức năng của hư từ. Chương 3: Hư từ và vấn đề từ loại, phân loại hư từ. Chương 4: Các hư từ chuyên dùng làm thành tồ phụ đoản ngữ. Chương 5: Các hư từ không làm thành tố phụ đoản ngữ. Chương 6: Các hư từ nằm ngoài đoản ngữ, các hư từ phụ trợ

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn