foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TSKH. Phan Sỹ An, PGS. TS. Nguyễn Văn Thiện (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2014. Mô tả: 383Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.153/ A105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Bài 1. Đơn vị đo lường - Một số quy luật cơ bản. Bài 2. Sự biến đổi năng lượng ở cơ thể sống. Bài 3. Chuyển động trong cơ thể. Bài 4. Dao động và sóng. Bài 5. Điện và sự sống. Bài 6. Các định luật quang hình cơ bản - mắt. Bài 7. Bản chất của ánh sáng. Bài 8. Tác dụng của ánh sa1ngle6n cơ thể sống. Bài 9. Bức xạ ion hóa và cơ thể sống. Bài 10. Một số ứng dụng phổ biến của Vật lý kỹ thuật trong ngành Y.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. Phùng Hồ.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2007. Mô tả: 286Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Chuyển đông của hạt tích điện trong chân không. Chương 2: Một số vấn đề vật lý lượng tử. Chương 3: Phổ năng lượng của các hệ hạt năng lượng. Chương 4: Một số vấn đề vật lý bán dẫn. Chương 5: Xử lý tín hiệu quang.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Đặng Hùng, Ngạc Văn An, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Đăng Lâm, Lê Xuân Thê.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2005. Mô tả: 195Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường. Chương 2: Biến tử điện trở - điện cơ. Chương 3: Biến tử tĩnh điện. Chương 4: Biến tử điện tử. Chương 5: Cảm biến nhiệt độ (biến tử đo nhiệt độ). Chương 6: Biến tử quang điện. Chương 7: Biến tử Ion hóa. Chương 8: Biến tử điện hóa. Chương 9: Các phương pháp đo độ chân không

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn An.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2005. Mô tả: 246Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm

Nội dung:

Chương 1. Nhiệt động học của hệ sinh vật. Chương 2. Động học của quá trình sinh học. Chương 3. Tính thấm của tế bào và mô. Chương 4. Các hiện tượng điện động học. Chương 5. Độ dẫn điện của tế bào và mô. Chương 6. Điện thế sinh vật. Chương 7. Quang sinh học. Chương 8. Phóng xạ sinh vật học.

Bảng chỉ mục.

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Yung-Kuo Lim.

Người dịch: PGS. TS. Dương Ngọc Huyền, PGS. TS. Nguyễn Trường Luyện.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm: 2010.

Mô tả: 691Tr, kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần I. Vật lý nguyên tử và vật lý phân tử. Phần II. Vật lý hạt nhân. Phần III. Vật lý hạt cơ bản. Phần IV. Phương pháp thực nghiệm và các chủ đề đa dạng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn