foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Hà.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm XB: 2019. Mô tả: 246Tr. Kích thước: 16 x 24cm. Số định danh: 352.3/ A107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về Chính phủ mở, Chính phủ điện tử và mối quan hệ với quản trị nhà nước hiện đại, chia sẻ quan điểm và đề xuất nhiều giải pháp tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới vào điều kiện và hoàn cảnh nước ta.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Will Durant.

Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm XB: 2020. Mô tả: 218Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 901/ D951. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương 1. Những điều kiện tổng quát của văn minh. Chương 2. Yếu tố kinh tế của văn minh. Chương 3. Yếu tố chính trị của văn minh. Chương 4. Yếu tố luân lí của văn minh. Chương 5. Yếu tố tinh thần của văn minh.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Trương Thị Hiền.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2020. Mô tả: 271Tr. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu của xã hội học. Chương 2. Sự ra đời của xã hội học và một số mô hình lý thuyết xã hội học. Chương 3. Cơ cấu xã hội. Chương 4. Hành động xã hội và tương tác xã hội. Chương 5. Cá nhân và xã hội. Chương 6. Sự điều tiết của xã hội. Chương 7. Bất bình đẳng và phân tầng xã hội. Chương 8. Chuyển biến xã hội. Chương 9. Phương pháp nghiên cứu xã hội học.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Quang Thiêm (chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2020. Mô tả: 271Tr. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Phần 1. Văn hóa với sự phát triển của xã hội. Phần 2. Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Mai Hồng Quỳ.

Nhà xuất bản: Đại học Sư Phạm. Năm XB: 2017. Mô tả: 332Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Chương 1. Những khái niệm chung về nhà nước. Chương 2. Những khái niệm chung về pháp luật. Chương 3. Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự. Chương 4. Pháp luật lao động. Chương 5. Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Chương 6. Pháp luật hành chính và tố tụng hành chính. Chương 7. Pháp luật kinh doanh. Chương 8. Pháp luật đất đai và môi trường. Chương 9. Công pháp quốc tế. Chương 10. Tư pháp quốc tế. Chương 11. Luật thương mại quốc tế. Chương 12. Đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.