foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: NCS. ThS. Nguyễn Văn Vũ An, ThS. Nguyễn Thiện Thuận, ThS. Huỳnh Tấn Khương, ThS. Huỳnh Mai Thùy Vân,...

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2019. Mô tả: 79Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương 1. Nhận thức về khởi nghiệp và kinh doanh. Chương 2. Trải nghiệm. Chương 3. Viết kế hoạch kinh doanh.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Hà.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm XB: 2019. Mô tả: 246Tr. Kích thước: 16 x 24cm. Số định danh: 352.3/ A107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về Chính phủ mở, Chính phủ điện tử và mối quan hệ với quản trị nhà nước hiện đại, chia sẻ quan điểm và đề xuất nhiều giải pháp tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới vào điều kiện và hoàn cảnh nước ta.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Will Durant.

Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm XB: 2020. Mô tả: 218Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh: 901/ D951. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương 1. Những điều kiện tổng quát của văn minh. Chương 2. Yếu tố kinh tế của văn minh. Chương 3. Yếu tố chính trị của văn minh. Chương 4. Yếu tố luân lí của văn minh. Chương 5. Yếu tố tinh thần của văn minh.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Trương Thị Hiền.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2020. Mô tả: 271Tr. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu của xã hội học. Chương 2. Sự ra đời của xã hội học và một số mô hình lý thuyết xã hội học. Chương 3. Cơ cấu xã hội. Chương 4. Hành động xã hội và tương tác xã hội. Chương 5. Cá nhân và xã hội. Chương 6. Sự điều tiết của xã hội. Chương 7. Bất bình đẳng và phân tầng xã hội. Chương 8. Chuyển biến xã hội. Chương 9. Phương pháp nghiên cứu xã hội học.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Quang Thiêm (chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2020. Mô tả: 271Tr. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Phần 1. Văn hóa với sự phát triển của xã hội. Phần 2. Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn