foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Tống Văn Chung.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2011. Mô tả: 267Tr. Kích thước: 16x24cm

Nội dung:

Bài 1. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học nông thôn. Bài 2. Phương pháp nghiên cứu xã hội học nông thôn. Bài 3. Khái niệm nông thôn, xã hội nông thôn. Bài 4. Cơ cấu xã hội nông thôn. Bài 5. Đặc thù của cá nhân xã hội nông thôn. Bài 6. Gia đình và hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Bài 7. Cộng đồng họ hàng trong nông thôn Việt Nam. Bài 8. Làng - xã nông thôn Việt Nam. Bài 9. Các thiết chế xã hội ở nông thôn. Bài 10. Văn hóa nông thôn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn