foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thu Linh.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2004. Mô tả: 126Tr.

Nội dung:

Chương 1. Quản lý nhà nước về văn hóa. Chương 2. Quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo. Chương 3. Quản lý nhà nước về y tế.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Xuân Yêm.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2004. Mô tả: 118Tr.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về an ninh, quốc phòng. Chương 2.Những quan điểm của Đảng, Nhà nước về an ninh, quốc phòng. Chương 3. Nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chương 4. Nội dung quản lý Nhà nước về quốc phòng.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Thâm.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2004. Mô tả: 293Tr. Số định danh: 332.1/ Th120. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề chung về công sở và điều hành công sở. Chương 2. Kỹ thuật và kỹ năng điều hành công sở. Chương 3. Điều kiện làm việc và thiết bị trong công sở. Chương 4. Văn phòng và quản trị công sở. Chương 5. Một số vấn đề về kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong các công sở hành chính. Chương 6. Đổi mới kỹ thuật hành chính trong công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Lưu, TS. Đỗ Kim Chung, GS. Lê Qúy An, ...

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2003. Mô tả: 370Tr. Kích thước: 19x27cm

Giới thiệu:

Phần 1: Cơ sở lý thuyết phát triển nông thôn bền vững. Phần 2: Các vấn đề về phương pháp tiến hành nghiên cứu phát triển nông thôn bền vững. Phần 3: Một số vấn đề thực tiễn phát triển bền vững nông thôn Việt Nam. Phần 4: Xây dựng đề cương nghiên cứu VNRP (Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan)


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.