foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thái Hằng, PGS. TS. Lê Viết Hùng (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2007. Mô tả: 287Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 338.4/ H116. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về quản trị kinh doanh, quản lí kinh tế, một số kiến thức đặc thù và yêu cầu riêng của quản lí kinh tế dược, một số kĩ năng thực hành trong các lĩnh vực chính của ngành dược, tiếp cận xu hướng quản lí kinh tế dược trong cơ chế kinh tế mới

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Hà Văn Như (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 175Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 353.9 Nh550. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày những khái niệm cơ bản về thảm họa và quản lý thảm họa. Các phương pháp tổ chức quản lý thảm họa của ngành y tế và hậu quả y tế công cộng của thảm họa, quản lý các vấn đề y tế công cộng trong thảm họa và đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch đáp ứng với thảm họa.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Đinh Bá Hùng Anh.

Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM. Năm: 2017. Mô tả: 451Tr. Kích thước: 16x24cm. Số định danh: 658.72/ A107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu thành phần của một chuỗi cung ứng; các chiến lược để tiếp thị và vận hành hệ thống bán lẻ; hướng dẫn cách thực hiện gom hàng, đóng gói, các phương thức vận tải, lịch trình vận tải; cách lựa chọn nhà cung ứng, mua hàng, phân tích lựa chọn nhà kho; cách lựa chọn vị trí sử dụng phương pháp cho điểm và quy trình tối ưu đa mục tiêu AHP...

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Trịnh Thị Thu Hương, TS. Nguyễn Thị Bình, ThS. Phạm Thanh Hà.

Nhà xuất bản Công thương. Năm: 2020. Mô tả: 198Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 381.14209597/ H561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Tổng quan về logistics trong thương mại điện tử; các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, môi trường pháp lý và xu hướng phát triển; thực trạng logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam; định hướng và giải pháp phát triển logistics trong thương mại điện tử nước ta

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Trương Đình Chiến.

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm: 2010. Mô tả: 399Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 658.8/ Ch305. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lí hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp như: những nội dung về sự hoạt động của kênh phân phối, cấu trúc kênh, hành vi và các hình thức tổ chức các kiểu kênh liên kết dọc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn