foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Huyền, TS. Ngô Thị Việt Nga (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm XB: 2020. Mô tả: 774Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: 658.110711/ H527. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày kiến thức về tư duy, phương thức, quy trình và chiến lược khởi sự kinh doanh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ; hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; triển khai việc tạo lập doanh nghiệp; đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp mới...

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Clark Dorie.

Người dịch: Kim Chi.

Nhà xuất bản Lao động. Năm XB: 2018. Mô tả: 391Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 650.1/ C592. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Giới thiệu các cách thức để kinh doanh một cách thông minh trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 thông qua các bước: Xây dựng thương hiệu cá nhân; kinh doanh sinh lời bằng chuyên môn của bạn; mở rộng phạm vi và tầm ảnh hưởng trên mạng

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Trần Minh Đạo, PGS. TS. Vũ Trí Dũng.

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. Năm XB: 2014. Mô tả: 263Tr. Kích thước: 20cm. Số định danh: 658.84/ Đ108. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về marketing quốc tế. Chương 2. Môi trường marketing quốc tế. Chương 3. Nghiên cứu marketing quốc tế. Chương 4. Phân đoạn và lựa chọn thị trường. Chương 5. Phân tích cạnh tranh và chiến lược quốc tế của công ty. Chương 6. Thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế. Chương 7. Quyết định sản phẩm trên thị trường quốc tế. Chương 8. Quyết định về giá trên thị trường quốc tế. Chương 9. Quyết định xúc tiến hỗn hợp trên thị trường quốc tế. Chương 10. Marketing xuất - nhập khẩu.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Đặng Đình Đào, PGS. TS. Trần Văn Bão, TS. Phạm Cảnh Huy. TS. Đặng Thị Thúy Hồng.

Nhà xuất bản Tài chính. Năm XB: 2018. Mô tả: 311Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 658.5/ Đ108. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Giới thiệu:

Trình bày những vấn đề chung về logistics. Quản trị logistics doanh nghiệp. Cơ sở của quản trị logistics. Quản trị nhu cầu. Quản trị dự trữ. Quản trị kho hàng hoá. Quản trị dịch vụ giao nhận hàng hoá...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Lê Quang Huy.

Nhà xuất bản Kinh tế. Năm XB: 2013. Mô tả: 266Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: 332.673/ H522. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Giới thiệu:

Đầu tư quốc tế là một quá trình trong đó có sự di chuyển vốn từ quốc gia này sang quốc gia khác để thực hiện các dự án đầu tư nhằm đưa lại lợi ích cho các bên tham gia. Đầu tư quốc tế là một tất yếu khách quan do sự khác nhau về nhu cầu và khả năng tích lũy vốn của các quốc gia, do việc tím nơi kinh doanh có lợi của các doanh nghiệp, do viêc gặp gỡ lợi ích giữa các bên, do việc tránh các hàng rào thuế quan và phi thuế quan cũng như do các nguyên nhân chính trị và kinh tế xã hội khác.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn