foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Trương Đình Chiến.

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm: 2010. Mô tả: 399Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 658.8/ Ch305. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lí hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp như: những nội dung về sự hoạt động của kênh phân phối, cấu trúc kênh, hành vi và các hình thức tổ chức các kiểu kênh liên kết dọc.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Phạm Văn Tài (chủ biên), TS. Nguyễn Hoàng Phương, ThS. Đỗ Nguyễn Khánh Linh, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.

Nhà xuất bản Tài chính. Năm: 2019. Mô tả: 262Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương mở đầu. Đối tượng, vị trí, nội dung, phương pháp nghiên cứu học phần. Chương 1. Những vấn đề cơ bản của đàm phán thương mại quốc tế. Chương 2. Các chiến lược và kỹ thuật trong đàm phán thương mại quốc tế. Chương 3. Quá trình đàm phán thương mại quốc tế.

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Phạm Văn Tài (chủ biên), TS. Nguyễn Hoàng Phương, ThS. Nguyễn Ngọc Trang, ThS. Đặng Thị Hoa, ThS. Nguyễn Thị Thơ.

Nhà xuất bản Tài chính. Năm: 2019. Mô tả: 359Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương mở đầu. Nhập môn về thủ tục hải quan. Chương 1. Lịch sử hình thành của hải quan thế giới và hải quan Việt Nam. Chương 2. Cơ sở lý luận về thủ tục hải quan. Chương 3. Một số nghiệp vụ hải quan cơ bản. Chương 4. Giới thiệu chung về khai báo hải quan điện tử. Chương 5. Khai báo hải quan cho các loại hình. Chương 6. Kiểm tra, giám sát hải quan.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phạm Mạnh Hiền.

Hiệu đính: NGƯT. Phan Hữu Hạnh.

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. Năm: 2010. Mô tả: 666Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần 1: vận tải ngoại thương
Chương 1: khái niệm chung về vận tải. Chương 2: chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Chương 3: nghiệp vụ thuê tàu. Chương 4: chuyên chở hàng hóa bằng container. Chương 5: vận tải đa phương thức/vật tải liên hợp. Chương 6: chuyên trở hàng hóa bằng đường hàng không. Chương 7: chuyên trở hàng xuất nhập khẩu: đặc điểm và tác dụng; cơ sở vật chất kỹ thuật; tổ chức và thể lệ chuyên trở đường sắt việt nam; liên vận đường sắt quốc tế.
Phần 2: nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
Chương 1: khái niệm chung về giao nhận. Chương 2: nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhâp khẩu. Chương 3: thủ tục hải quan. Chương 4: thủ tục hải quan với một số trường hợp khác. Chương 5: thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Chương 6: phương pháp xác định giá trị tính thuế hàng hóa nhập khẩu theo gatt/wto. Chương 7: áp mã tính thuế suất xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Chương 8: gom hàng trong dịch vụ giao nhận quốc tế.
Phần 3: bảo hiểm hàng hải
Chương 1; khái niệm về bảo hiểm. Chương 2: rủi ro và tổn thất. Chương 3: các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Chương 4: ký hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Chương 5: thủ tục bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, giám định, bồi thường. Chương 6: bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ việt nam
Phụ lục:
Chứng từ hàng hóa - chứng từ vận tải - chứng từ bảo hiểm-chứng từ kho hàng - chứng từ giao nhận và hải quan. Hợp đồng thuê tàu theo chuyến mầu gencon 22. Các thuật ngữ - Ký hiệu viết tay. Giải thích một số thuật ngữ trong giao nhận vận tải.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Joseph Heagney. Minh Tú (dịch).

Nhà xuất bản Công Thương. Năm XB: 2018. Mô tả: 320Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 658.404/ H433. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày tổng quan về quản lý dự án; vai trò của nhà quản lý dự án; lập kế hoạch, phát triển nhiệm vụ, tầm nhìn, mục đích và mục tiêu của dự án; sử dụng cấu trúc phân công lao động để lập kế hoạch dự án; xây dựng tiến độ, kiểm soát và đánh giá dự án...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn