foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Khi bạn tham gia khóa học, giảng viên có thể yêu cầu bạn làm bài tập. Mỗi bài tập có đề bài - đoạn văn bản miêu tả các yêu cầu bạn phải thực hiện cho bài tập, thời điểm bạn có thể nộp bài, hạn chót nộp bài, dạng bài làm bạn có thể nộp.

 

Đối với một bài tập trên khóa học, bạn cần lưu ý Hạn chót – Đây là thời điểm cuối cùng bạn có thể nộp bài tập của mình. Hạn chót được hiển thị bên dưới thông tin đề bài.

Đối với bài làm, có 02 dạng bài làm: Dạng file và dạng văn bản. Nếu ở dạng file, bạn cần chuẩn bị một file bài làm. Còn dạng văn bản thì bạn nhập trực tiếp bài làm của mình. Các bước nộp bài như sau:

Bước 1. Tại trang thông tin bài tập, click Thêm bài nộp

 

 

Bước 2: Nhập bài làm vào ô Online text hoặc trường hộp nộp file thì

-        Click vào mũi tên màu xanh chỉ xuống

-        Click tiếp vào Upload file > Chọn Choose File

 

-        Chọn file cần tải lên và click Đăng tải tiệp này

Bước 3: Click Lưu những thay đổi để nộp

Xem Video hướng dẫn:

 

2. THÔNG TIN HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn