foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Mở trình duyệt web, nhập vào địa chỉ http://lms.tvu.edu.vn và enter. Sau đó, click vào menu Đăng nhập.

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện đăng nhập, bạn hãy click vào nút và điền mail sinh viên của bạn (định dạng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) và mật khẩu để đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ hiển thị giao diện Nhà của tôi.

Bạn chú ý vùng khung đỏ (1) ở trên, là danh sách các khóa học mà bạn truy cập thường xuyên. Còn vùng khung đỏ (2) liệt kê các khóa bạn đang học.

Xem Video hướng dẫn:

 

- Hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân trên TVULMS


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn