foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Diễn đàn là nơi các bạn có thể đặt câu hỏi cho giảng viên và bạn học. Đồng thời bạn có thể phúc đáp cho một chủ đề hiện có.

- Đặt câu hỏi

Bước 1: Tại trang chủ khóa học, click vào Diễn đàn.

Bước 2: Click Thêm một chủ đề thảo luận mới.

Bước 3: Nhập tiêu đề, Nội dung của câu hỏi và click vào Gửi bài viết lên diễn đàn.

- Phúc đáp chủ đề thảo luận

Bước 1: Tại trang chủ khóa học, click vào Diễn đàn.

Bước 2: Click vào chủ đề muốn phúc đáp

Bước 3: Click Phúc đáp

Bước 4: Nhập nội dung và click vào Gửi bài viết lên diễn đàn để phúc đáp.

Xem Video hướng dẫn:

 

 

- Hướng dẫn nộp bài tập


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn