foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Phạm Văn Đức (chủ tịch Hội đồng biên soạn).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật, năm: 2022. Mô tả: 559 trang, 21cm. Số định danh: 335.4110711 / Đ552. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Phạm Văn Đức (Chủ tịch Hội đồng biên soạn).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật, năm: 2023. Mô tả: 496Tr, kích thước: 21cm. Số định danh: 335.4110711/ Đ552. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử; triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. VS. Nguyễn Duy Quý (Chủ biên).

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm XB: 2014. Mô tả: 676Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 335.411/ Qu600 . Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giáo trình gồm 15 chương, được sắp xếp theo mộ trật tự logic thống nhất và có hệ thống những vấn đề triết học, quyển sách có những đổi mới về phương pháp trình bày, thể hiện đầy đủ những nguyên lý, quy luật lý luận của triết học hiện nay ở nước ta.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Hồ Sĩ Quý, GS. TS. Phạm Văn Đức (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Năm XB: 2022. Mô tả: 227Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khái luận về triết học. Chương 2. Triết học Mác - Lênin. Chương 3. Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học. Chương 4. Vai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển xã hội.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Kiệt.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2014.

Mô tả: 163Tr. Kích thước:14,5x20,5cm. Số định danh: 111.85/ K308. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Mỹ học là một Khoa học Triết học. Chương 2. Bản chất thẩm mỹ của cái đẹp và vị trí của nó trong quan hệ thẩm mỹ. Chương 3. Bản chất, chức năng xã hội của nghệ thuật. Chương 4. Giáo dục thẩm mỹ trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn