foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. VS. Nguyễn Duy Quý (Chủ biên).

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm XB: 2014. Mô tả: 676Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 335.411/ Qu600 . Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giáo trình gồm 15 chương, được sắp xếp theo mộ trật tự logic thống nhất và có hệ thống những vấn đề triết học, quyển sách có những đổi mới về phương pháp trình bày, thể hiện đầy đủ những nguyên lý, quy luật lý luận của triết học hiện nay ở nước ta.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Hồ Sĩ Quý, GS. TS. Phạm Văn Đức (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Năm XB: 2022. Mô tả: 227Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khái luận về triết học. Chương 2. Triết học Mác - Lênin. Chương 3. Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học. Chương 4. Vai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển xã hội.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Kiệt.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2014.

Mô tả: 163Tr. Kích thước:14,5x20,5cm. Số định danh: 111.85/ K308. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Mỹ học là một Khoa học Triết học. Chương 2. Bản chất thẩm mỹ của cái đẹp và vị trí của nó trong quan hệ thẩm mỹ. Chương 3. Bản chất, chức năng xã hội của nghệ thuật. Chương 4. Giáo dục thẩm mỹ trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay.

 

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Đào Duy Thanh.

NXB: Đại học Công nghiệp TP. HCM. Năm: 2011.

Mô tả: 282Tr. Kích thước: 14,5 x x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Chương 2: Khái lược lịch sử triết học phương Đông. Chương 3: Khái lược lịch sử triết học phương Tây. Chương 4: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Werner Heisenberg

Người dịch: Phạm Văn Thiều, Trần Quốc Túy

Nhà XB: Tri Thức. Năm XB: 2007. Mô tả: 283Tr, kích thước: 12 x 20cm.

 

Nội dung:

1/ Truyền thống cũ và mới. 2/ Lịch sử lý thuyết lượng tử. 3/ Cách giải thích lý thuyết lượng tử của trường phái Copenhagen. 4/ Lý thuyết lượng tử và những cội nguồn của khoa học nguyên tử. 5/ Sự phát triển các ý tưởng triết học từ thời Descartes so với tình hình mới trong lý thuyết lượng tử. 6/ Mối quan hệ của lý thuyết lượng tử với các bộ phận khác của khoa học tự nhiên. 7/ Thuyết tương đối. 8/ Sự phê phán và những đề xuất đối lại cách giải thích lý thuyết lượng tử của trường phái Copenhagen. 9/ Lý thuyết lượng tử và cấu trúc của vật chất. 10/ Ngôn ngữ và thực tại trong vật lý hiện đại. 11/ Vai trò của vật lý hiện đại trong sự phát triển của tư duy nhân loại ngày nay.

Niên biểu tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của werner heisenberg.

Diễn từ đọc tại lễ nhận giải thưởng Nobel

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn