foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Vũ Cao Đàm.

Nhà xuất Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2021. Mô tả: 207Tr. Kích thước: 16 x 24cm. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khoa  học. Chương 2. Đại cương về nghiên cứu khoa học. Chương 3. Trình tự Logic của nghiên cứu khoa học. Chương 4. Thu thập và xử lý thông tin. Chương 5. Trình bày luận điểm khoa học. Chương 6. Tổ chức thực hiện đề tài. Chương 7. Đạo đức khoa học. Chương 8. Đánh giá nghiên cứu khoa học.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Dương Thiệu Tống.

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2005.

Mô tả: 517Tr. Kích thước:14,5x20,5cm. Số định danh: 155.4/ T455. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học. Chương 2. Nền tảng của nghiên cứu: Quan sát - lý luận - thực tiễn. Chương 3. Vấn đề và giả thuyết nghiên cứu. Chương 4. Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên. Chương 5. Các phương pháp thu thập dữ liệu. Chương 6. Các dụng cụ đo lường. Chương 7. Nghiên cứu mô tả. Chương 8. Nghiên cứu khảo sát. Chương 9. Nghiên cứu các mối liên hệ. Chương 10. Nghiên cứu phát triển. Chương 11. Tổng quan về nghiên cứu thực nghiệm. Chương 12. Kiểm soát các biến số. Chương 13. Biến lượng và đồ án nghiên cứu. Chương 14. Các loại đồ án nghiên cứu. Chương 15. Đồ án nghiên cứu với các nhóm liên hệ. Chương 16. Phân tích và thống kê. Chương 17. Giới thiệu một số kiểm nghiệm thống kê phi thông số. Chương 18. Tường trình kết quả nghiên cứu.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đức Tồn.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2003.

Mô tả: 247Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Mấy vấn đề lý luận và phương pháp dạy - học từ ngữ. Chương 2. Thực trạng của việc dạy và học từ ngữ tiếng Việt trong nhà trường hiện nay. Chương 3. Những vấn đề về cấu tạo từ tiếng Việt. Chương 4. Từ xét trong quan hệ biệt lập. (từ rời). Chương 5. Từ xét trong quan hệ về nghĩa và âm với những từ khác.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Đặng Quốc Bảo, TS. Trương Thị Thúy Hằng.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm xuất bản: 2005.

Mô tả: 175Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Phần I. Những vấn đề lý luận chung. Phần II. Kinh nghiệm thực tiễn đo đạc chỉ số tuổi thọ của một số địa phương việt nam và một số nước trên thế giới. Phần III. Số liệu về tuổi thọ trung bình và chỉ số tuổi thọ của các tỉnh, thành phố nước ta 1999-2002.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Dương Thiệu Tống.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2002.

Mô tả: 253Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Nội dung:

PHẦN I. Tổng quan về nghiên cứu Khoa học.

Chương 1. Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học. Chương 2. Nền tảng của nghiên cứu. Chương 3. Vấn đề và giả thuyết nghiên cứu. Chương 4. Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên. Chương 5. Các phương pháp thu thập dữ kiện. Chương 6. Các dụng cụ đo lường.

PHẦN II. Nghiên cứu mô tả: Các loại nghiên cứu trong giáo dục và tâm lý.

Chương 7. Nghiên cứu mô tả. Chương 8. Nghiên cứu khảo sát. Chương 9. Nghiên cứu các mối liên hệ. Chương 10. Nghiên cứu phát triển.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.