foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đăng Bình.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2011. Mô tả: 228Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh:519.5 D550. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu thực nghiệm và lập kế hoạch thí nghiệm trong kĩ thuật như tiến trình thiết kế, thu thập dữ liệu và xử lý số liệu thực nghiệm, lập kế hoạch và phân tích số liệu thi nghiệm bằng máy vi tính..

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM. Năm XB: 2015. Mô tả: 366Tr, kích thước: 13x19cm. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Gồm các bài viết về khoa học và đạo đức khoa học. Trình bày các khái niệm, những vấn đề cơ bản, nội dung thiết yếu trong nghiên cứu khoa học nói chung và cách thức công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo chuẩn mực quốc tế

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương (chủ biên).

Nhà xuất bản Lao động Xã hội. Năm xuất bản: 2012. Mô tả: 224Tr. Kích thước: 17x25cm. Số định danh: 610.0756/ Ph561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Gồm các bài viết trình bày khái niệm, phương pháp nghiên cứu, tổng quan, quản lý trong bệnh viện như: Phương pháp ngiên cứu dịch tễ học, thống kê y học, phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên cứu kết hợp, quản lý nhân lực trong bệnh viện, quản lý tài chính và nghiên cứu quản lý dịch vụ y tế

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 Tác giả: TS. Đinh Bá Hùng Anh (chủ biên).

Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM. Năm xuất bản: 2017. Mô tả: 663Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: 300.72/ A107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giới thiệu về quy trình nghiên cứu, các biện pháp thu thập dữ liệu, hướng dẫn cách thức xây dựng bảng câu hỏi nghiên cứu, hướng dẫn tính giá trị các hệ số, viết báo cáo kết quả nghiên cứu...

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Minh (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2018. Mô tả: 246Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.721/ M312. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Tài liệu gồm các bài viết trình bày khái niệm, phương pháp nghiên cứu, tổng quan, quản lý trong bệnh viện như: Phương pháp ngiên cứu dịch tễ học, thống kê y học, phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên cứu kết hợp, quản lý nhân lực trong bệnh viện, quản lý tài chính và nghiên cứu quản lý dịch vụ y tế

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn