foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Lưu Văn An.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật, năm: 2011. Mô tả: 415 trang, 21cm.

Nội dung:

Phần 1: So sánh chính trị theo lịch đại - các chế độ chính trị trong lịch sử; Phần 2: So sánh chính trị theo đương đại - các khu vực trên thế giới.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Đinh Phi Hổ.

Nhà xuất bản: Tài chính, năm: 2022. Mô tả: 305 trang, 16x24 cm. Số định danh: 330.015195/ H450. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giới thiệu tổng quan về thống kê, điều tra chọn mẫu và phương pháp chọn mẫu, trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồ, mô tả thống kê, ước lượng, kiểm định giả thuyết nghiên cứu, kiểm định phi tham số...

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hoàng Trọng, Chu nguyễn Mộng Ngọc.

Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm: 2008. Mô tả: 295 trang, 14,5x20,5 cm. Số định danh: 300.285529/ Tr431/T.1. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Sách hướng dẫn và tóm tắt phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS dễ học dễ thực hành, dùng với các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương, TS. Đường Thị Liên Hà

Nhà xuất bản: Tài Chính, năm: 2013. Mô tả: 366 trang, 16x24 cm. Số định danh: 658.8342/ L105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giới thiệu tổng quan về hàng tiêu dùng, ảnh hưởng của các nhân tố bên trong hay các nhân tố tâm lí cốt lõi; Phản ánh quan điểm vĩ mô về hành vi người tiêu dùng; Xem xét ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài hay văn hóa người tiêu dùng; Kết quả hành vi người tiêu dùng

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Jamshid Gharajedaghi.

Người dịch: Chu Tiến Ánh.

Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Năm XB: 2005. Mô tả: 594Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: . Vị trí:.

Nội dung:

Chương 1. Cách thức diễn tiến của cuộc chơi. Chương 2. Các nguyên tắc hệ thống. Chương 3. Các chiều của hệ thống. Chương 4. Mô hình văn hóa - xã hội: Các hệ thống liên kết bằng thông tin. Chương 5. Một định nghĩa thao tác. Chương 6. Xác định vấn đề. Chương 7. Thiết kế giải pháp. Chương 8. Dự án dân tộc Oneida. Chương 9. Hệ thống chăm sóc sức khỏe Butterworth. Chương 10. Công ty Marriott. Chương 11. Hệ kinh doanh năng lượng Commonwealth. Chương 12. Công ty Carrier Corporation.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn