foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Vũ Cao Đàm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2021. Mô tả: 207Tr. Kích thước: 16 x 24cm. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khoa  học. Chương 2. Đại cương về nghiên cứu khoa học. Chương 3. Trình tự Logic của nghiên cứu khoa học. Chương 4. Thu thập và xử lý thông tin. Chương 5. Trình bày luận điểm khoa học. Chương 6. Tổ chức thực hiện đề tài. Chương 7. Đạo đức khoa học. Chương 8. Đánh giá nghiên cứu khoa học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn